01Úno/22

Výuka od 2.2.

Od 2. 2. 2022 bude opět výuka probíhat prezenčně. Výuka bude zahájena testováním podle platných vládních nařízení. Testováni nebudou žáci, u kterých v posledních 30 dnech PCR test prokázal pozitivitu. Tuto skutečnost je nutné doložit úředním dokladem ze zdravotnického zařízení, popřípadě v aplikaci Tečka.