Nabídka kroužků pro rok 2021/22


Kroužek -dílna audiovizuální tvorby


Dílna audiovizuální tvorby je komplexní kroužek pro všechny tvůrčí a vnímavé děti, které se
chtějí naučit natáčet a vytvářet zajímavá videa, psát scénáře, moderovat a režírovat.
Děti se seznámí se základním názvoslovím filmové tvorby. Naučí se používat svůj mobil tak,
aby jejich výstupy byly ucelené a kvalitní po stránce obsahové i technické. Seznámí se se
způsoby výroby různých typů videí od jednoduchého spotu, reportáže, rozhovoru nebo
záznamy různých akcí až po tvorbu vlastní povídky. Zkusí si zpracovat scénář, režírovat a
natáčet jednotlivé záběry, a nakonec videa i sestříhat a uložit na youtube kanál. Součástí
bude i hlasová a mluvená průprava a příprava pro vystupování před kamerou.
Cíle:
➢ Práce ve skupině a kolektivu
➢ Vytvoření krátkých videí na různé žánry
➢ Prezentování zkrácených záznamů školních akcí
S procesem videotvorby ve škole zpravidla úzce souvisí • týmová spolupráce; • plánování; •
uplatňování kreativity; • používání nových technologií; • vyhledávání a třídění informací;•
zkvalitňování znalostí a dovedností; • prezentování výsledků; • reflexe.
Určeno pro: 6. třídu ZŠ
Kapacita: 12 dětí
Dílna bude probíhat od října 2021 každý čtvrtek od 13.00 do 14.30


Školní klub 2021/22


-ranní klub od 7.00 ( v době covidových opatření jen pro 4. ročníky ) – platba 50.-Kč / pololetí
-odpolední klub od 13.00 do 15.00 ( v době covidových opatření jen pro 4. ročníky ) – platba 300,-Kč/pololetí
-kroužky – od 13.9. dle rozvrhu a domluvy s vyučujícími – přehled kroužků aktualizujeme průběžně – platba 420,-Kč / školní rok
-členství ve školním klubu – podpora této zájmové činnosti – 20,-Kč/ žáka/rok ( v rámci dobré spolupráce a vnitřní podpory školy )