Zápis do prvního ročníku

Výsledky zápisu


Ředitelství ZŠ Velvary, okres Kladno vyhlašuje Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 v následujícím termínu:
13. dubna a 14. dubna 2023

Rodiče nebo zákonní zástupci zapíší děti, které dovrší do 31. 8. 2023 věku 6 let a děti, jimž byl minulý školní rok odložen začátek povinné školní docházky.

K žádosti o odklad povinné školní docházky, je nutné přidat doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo klinického psychologa.
Pro děti, které budou mít odklad školní docházky, nabízíme přípravnou třídu.

Pro rodiče předškoláků jsou připraveny podrobné informace v klubu Předškolák.