ŠKOLNÍ DRUŽINA VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23

Školní družina – organizace 1. září ve školní družině

Aktuality za ŠD

Rodiče,
od úterý 3.1.2023 dochází ke změně organizace odchodů dětí do školní jídelny. Z důvodu velké koncentrace dětí v jídelně po 4.vyučovací hodině ( v 11.40) rozhodlo vedení školy, že děti navštěvující školní družinu, budou odcházet na oběd v doprovodu vychovatelky později ( 12.10).

Vyzvednutí dítěte po obědě bude možné nejdříve ve 12.30 hodin. Kroužky a doučování dětí bude zachováno v obvyklém čase.
Podrobnější informace podají vychovatelky ve svém oddělení.

Alena Ježková, vedoucí vychovatelka


ŠKOLNÍ ROK 2022/23
Organizace 1. září ve školní družině:

Školní družina zahajuje provoz 1. září od 10 hodin, ranní družina bude od 2. září.

Zápis žáků 2. a 3. ročníků proběhne 1. září v budově školní družiny od 8 hodin do 10 hodin.
Druháci již přihlášku mají, prosíme však rodiče o upřesnění nástupu dítěte do družiny a podepsání potřebné dokumentace. V případě, že bude naplněna kapacita ŠD, bude možnost využít Školní klub.


Vedoucí školní družiny:

Alena Ježková
739040104
alena.jezkova@zsvelvary.cz


Řád školní družiny:

Řád školní družiny