ŠKOLNÍ ROK  2023/24  –  INFORMACE PRO RODIČE

ŠKOLNÍ ROK  2023/24  –  INFORMACE PRO RODIČE

Školní družina zahajuje provoz 4. září od 9 hodin do 15 hodin.
Od 5. září bude již běžný provoz: ranní družina od 6.50, odpolední družina 11.40 až 17.00.
Zápis žáků 2. a 3. ročníků proběhne v pondělí 4. září od 8.00 do 9.00 hodin v budově družiny.
Druháci již přihlášku mají, prosíme přesto rodiče o upřesnění nástupu dítěte do družiny a podepsání potřebné dokumentace.

V případě naplnění kapacity školní družiny mohou děti využít Školní klub – p. uč. Ondráčková.
V letošním školním roce dojde k navýšení poplatku za školní družinu. V tuto chvíli se změna řeší ( zřizovatel s vedením školy), zaplaťte, prosím, až bude částka upřesněna!  

Ve čtvrtek 31.8. 2023 se uskuteční informativní schůzka rodičů prvňáčků a dětí z přípravné třídy.

Schůzka bude průběžně v době od 10 do 16 hodin, rodiče potvrdí svůj zájem o školní družinu,
seznámí se s podrobnějšími informacemi, upřesní docházku svého dítěte, podepíšou potřebnou dokumentaci, děti si prohlédnou prostředí družiny. 

Alena Ježková, vedoucí vychovatelka


Aktuálně ze školní družiny

Rodiče,
od úterý 3.1.2023 dochází ke změně organizace odchodů dětí do školní jídelny. Z důvodu velké koncentrace dětí v jídelně po 4.vyučovací hodině ( v 11.40) rozhodlo vedení školy, že děti navštěvující školní družinu, budou odcházet na oběd v doprovodu vychovatelky později ( 12.10).

Vyzvednutí dítěte po obědě bude možné nejdříve ve 12.30 hodin. Kroužky a doučování dětí bude zachováno v obvyklém čase.
Podrobnější informace podají vychovatelky ve svém oddělení.


Vedoucí školní družiny:

Alena Ježková
739040104
alena.jezkova@zsvelvary.cz


Řád školní družiny:

Řád školní družiny