ŠKOLNÍ ROK  2023/24 –  INFORMACE PRO RODIČE

ŠKOLNÍ ROK  2023/24 –  INFORMACE PRO RODIČE

Aktuálně ze školní družiny


Rodiče,
od úterý 3.1.2023 dochází ke změně organizace odchodů dětí do školní jídelny. Z důvodu velké koncentrace dětí v jídelně po 4.vyučovací hodině ( v 11.40) rozhodlo vedení školy, že děti navštěvující školní družinu, budou odcházet na oběd v doprovodu vychovatelky později ( 12.10).

Vyzvednutí dítěte po obědě bude možné nejdříve ve 12.30 hodin. Kroužky a doučování dětí bude zachováno v obvyklém čase.
Podrobnější informace podají vychovatelky ve svém oddělení.


Vedoucí školní družiny:

Alena Ježková
739040104
alena.jezkova@zsvelvary.cz


Řád školní družiny:

Řád školní družiny