Školní rok 2018/19 – informace o družině

Provoz školní družiny začíná v pondělí 3.9. od 8.45 do 15.00 hodin.
Od úterý 4.9. je zahájen i provoz ranní družiny od 6.50 hod. do 7.45 hod. a odpolední provoz od 11.45 hod. do 17.00 hod.
Žáci prvních ročníků mají v prvním týdnu ( 3.9. – 7.9. ) upravený rozvrh:
v pondělí  3.9. – výuka od 8.00 do 8.45 hodin
v úterý       4.9. – výuka od 8.00 do 9.40 hodin
ve středu  5.9. – výuka od 8.00 do 10.45 hodin
vychovatelky si přebírají děti hned po ukončení výuky
od čtvrtka bude pravidelně výuka od 8.00 hodin do 11.40 hodin.
V pondělí 3.9. se koná informativní schůzka ve školní jídelně od 9.00 hodin do 9.30 hodin. Rodiče zde upřesní svůj zájem o školní družinu, domluvíme se i na docházce v prvním školním týdnu a pro zájemce budou zodpovězeny i další dotazy.
Platby v družině je potřeba uhradit do 15.září – 1. pololetí a do 15.2. – 2. pololetí
( částka na pololetí je 600,-Kč, pokud dítě navštěvuje družinu pouze 2 dny v týdnu, platí poloviční poplatek 300,- Kč )
Číslo účtu pro školní družinu: 390885309/0800 variabilní symbol: 2

Vedoucí školní družiny:

Alena Ježková
739040104
alena.jezkova@zsvelvary.cz


Fotografie ze školní družiny najdete na těchto stránkách:

http://www.druzina-velvary.estranky.cz/


Řád školní družiny:

Řád školní družiny 2017/18