Školní rok 2019/20 – informace o družině

Aktuality z družiny

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE
V pondělí 2. září proběhne od 9 hodin v budově školní družiny schůzka pro rodiče dětí z přípravné třídy a prvňáčků
( 1. patro – přípravná třída, 1. c. – p. vychovatelka Z. Tichá;  2. patro – 1.A,B – p. vych. Š. Vlasáková).
Zápis pro ostatní zájemce se koná také v budově školní družiny od 9 hodin – 1. patro, p. vychovatelka A. Ježková.
Nepřihlášené děti z 2. a 3. ročníků budou zapsány do naplnění kapacity ŠD ( 125 dětí ), ostatní zájemci pak mohou využít školní klub.


Provoz školní družiny začíná v pondělí 2.9. od 8.45 do 15.00 hodin.

Od úterý 3.9. je zahájen i provoz ranní družiny od 6.50 hod. do 7.45 hod. a odpolední provoz od 11.45 hod. do 17.00 hod. Žáci prvních ročníků mají v prvním týdnu ( 2.9. – 6.9. ) upravený rozvrh:
v pondělí  2.9. – výuka od 8.00 do 8.45 hodin
v úterý       3.9. – výuka od 8.00 do 9.40 hodin
ve středu  4.9. – výuka od 8.00 do 10.45 hodin
vychovatelky si přebírají děti hned po ukončení výuky
od čtvrtka bude pravidelně výuka od 8.00 hodin do 11.40 hodin.


Platby v družině je potřeba uhradit do 15.září – 1. pololetí a do 15.2. – 2. pololetí
( částka na pololetí je 600,-Kč, pokud dítě navštěvuje družinu pouze 2 dny v týdnu, platí poloviční poplatek 300,- Kč )
Číslo účtu pro školní družinu: 390885309/0800 variabilní symbol: 2 , do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno dítěte.

Vedoucí školní družiny:

Alena Ježková
739040104
alena.jezkova@zsvelvary.cz


Fotografie ze školní družiny najdete na těchto stránkách:

http://www.druzina-velvary.estranky.cz/


Řád školní družiny:

Řád školní družiny 2017/18