assk_newCentrum sportu při ZŠ Velvary

Centra sportu mají nabídnout podmínky pro pravidelné pohybové aktivity žákům z územně si blízkých škol, které nemají pro sportovní činnost materiální nebo personální podmínky. Cílovou skupinou nejsou talentované děti, nýbrž děti, které neprovozují pravidelně sport (nejsou jinde registrovány). Centra sportu mají prioritně zabezpečovat pravidelnou pohybovou činnost – nejlépe podle rámcového týdenního rozvrhu aktivit.
Centrum sportu založila společně se ZŠ Velvary ZŠ K. Krohna Velvary a ZŠ Kmetiněves. Z pravidelných aktivit si můžete vybrat pro své děti několik kroužků florbalu, gymnastiku, aerobik, vybíjenou, netradiční sportovní hry, atletiku a volejbal. Školy také soutěží ve stolním tenise, vybíjené, atletice, běžeckých závodech a zúčastňují se soutěží pořádaných AŠSK. Jezdíme si v zimě zalyžovat, v létě pořádáme cyklistické akce i vodácký kurz a provozujeme geocaching. Jako novinku chystáme nyní nové teplákové soupravy, ve kterých nás budou naši žáci reprezentovat. Jelikož úzce spolupracujeme se školou, všechny informace, fotografie a videa.. můžete najít na stránkách ZŠ Velvary: www.zsvelvary.cz. Děkuji také všem žákům, kteří centrum sportu i školu doposud úspěšně reprezentovali a všem organizacím, se kterými se nám ve Velvarech a okolí dobře spolupracuje.
D. Hubáčková

Soutěžní video – Sportovní aktivity centra sportu