ředitel školy

zástupkyně ředitele

učitelé
školní speciální pedagog

školní psycholog

asistenti učitele

recepční

školní družina

administrátor a hospodář

správce budov

školnice     

uklizečky

  •  A.Mašková
  •  A.Hančová

údržba

  • Adam Vobořil