ředitel školy

zástupkyně ředitele

učitelé

školní speciální pedagog

asistenti učitele

recepční

školní družina

administrátor a hospodář

správce budov

školnice