SVĚT V OKNECH

SVĚT V OKNECH REG.Č.

SVĚT V OKNECH REG.Č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004229 je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je vytvoření bezpečného a otevřeného prostoru pro všechny děti, kterým hrozí sociální vyloučení z běžného života a aplikace inovativních technologií do výuky cizích jazyků a přírodních věd.