11Led/21

Sdělení zákonným zástupcům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vážení rodiče,
uvědomuji si potřebu poskytování podpůrných opatření žákům, kteří mají speciální vzdělávací
potřeby. Je mi však jasné, že v současné době, kdy na Vás leží velmi významná část vzdělávání Vašich
dětí, nebude lehké najít prostor pro naplňování zmiňovaných podpůrných opatření. Proto si Vám
dovoluji nabídnout odkazy na internetové stránky, kde si mohou Vaše děti často zábavnou formou
procvičovat své oslabené oblasti.