18Srp/21

1. září – informace pro rodiče a žáky

I příští školní rok bude doprovázen povinnými bezpečnostními a hygienickými opatřeními. Hned 1. září 2021 budou žáci testování PCR metodou. To s sebou nese větší množství administrativy. Proto Vás žádáme o spolupráci. V dolní části stránky naleznete formulář „Aktualizace údajů – COVID 19“, který je nutné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli již 1. 9. 2021. Prosíme, věnujte pozornost pečlivému vyplnění všech údajů, především rodného čísla a čísla pojištěnce. Tato čísla mají návaznost na další administrativu spojenou s certifikáty a financováním