06Lis/20

T-mobile – SIM pro žáky

Díky podpoře distanční výuky ze strany T-Mobile má škola k dispozici 20 kusů SIM karet pro rychlé a bezplatné připojení k internetu. Zákonní zástupci žáků mohou o přidělení SIM karty požádat svého třídního učitele.

Děkujeme tímto společnosti T-Mobile za podporu našich žáků.

Petr Došek