Informace pro vystupující žáky

Podrobnosti k přijímacímu řízení na SŠ.


Podklady pro vytištění přihlášky na SŠ