Informace pro vystupující žáky

Podrobnosti k přijímacímu řízení na SŠ si můžete stáhnout zde:

Podklady pro vytištění přihlášky na SŠ