DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA

24. října 2017, od 9 h do 16 h

Na Dni otevřených dveří vám představíme naše Dětské krizové centrum (dále jen „DKC“) a poskytneme vám informace o poskytovaných službách a komplexní péči, kterou DKC nabízí. Dozvíte se také informace ohledně naší Linky důvěry a jejího nového zaměření na hrozby kyberprostoru. Seznámíme vás se statistikami z uplynulých let a výsledky činnosti našeho zařízení. V rámci dne si budete moci prohlédnout naše specializované prostory a seznámíte se s některými terapeutickými metodami používaných při práci s dětmi. Dozvíte se informace o tom, co je syndrom CAN, syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte a jakým způsobem poskytujeme odbornou pomoc zvlášť zranitelným obětem – dětem. Rádi Vám zodpovíme i další otázky, které se týkají našich služeb.

CO SE U KOHO DOZVÍTE?

PhDr. Zora Dušková/ředitelka DKC/klinická psycholožka/terapeutka

 • Individuální odpovědi na dotazy z pozice ředitelky Dětského krizového centra

Mgr. Veronika Andrtová/zástupce ředitelky a sociální pracovnice

 • Uvítání, informace k organizaci Dne otevřených dveří
 • Prezentace centra, propagační materiály

Bc. Josefína Králová/sociální pracovnice                                            

 • Vstup klienta do péče, iniciátor kontaktu, detekce ohrožených dětí
 • Interdisciplinární přístup a spolupráce s dalšími institucemi
 • Právní poradna DKC

    Mgr. Petra Hrobařová /sociální pracovnice      

 • Služby DKC – krizová pomoc, sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Systém sociálně právní ochrany v ČR (péče v rámci SPOD v DKC)
 • Zdravotní služby v DKC

Mgr. Leona Roubalíková/sociální pracovnice

 • Sociální práce s rodiči – socioterapie, uzavírání dohod s rodiči, asistovaný styk
 • Krizová intervence včetně okamžité krizové pomoci (NRO – rozšíření služeb od ledna 2018)
 • DKC a poskytování odborných služeb dětským obětem trestných činů

Mgr. Kateřina Švábíková/Mgr. Hana Konečná za Linku důvěry        

 • Telefonní krizová pomoc z pohledu pracovníka Linky důvěry
 • Internetové poradenství, skype hovory, chat
 • Nebezpečí kyberprostoru – nové telefonní číslo Linky důvěry
 • Statistika za Linku důvěry

Mgr. Flóra Neradilová Beňová /psycholožka/ terapeutka

 • Komplexní psychologická péče o klienty, specifická diagnostika syn CAN
 • Problematika: psychické týrání a fyzické týrání, zanedbávání, ohrožující prostředí

Mgr. Petra Hackerová /psycholožka/terapeutka                          

 • Komplexní psychologická péče o klienty
 • Standardní klinická psychodiagnostika, specifická diagnostika syn CAN
 • Zdravotnická sekce
 • Problematika: sexuální zneužívání, jiná problematika

Mgr. Michaela Kolumpková/Mgr. Kateřina Schönová /psycholožka/terapeutka 

 • Využití terapeutické místnosti
 • Terapie hrou, využití prvků arteterapie, muzikoterapie
 • Problematika: rozvodová problematika, rizikové faktory v prostředí dítěte
 • Sebepoškozování.

Dětské krizové centrum, z.ú. (DKC) zajišťuje komplexní psychosociální pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám. Na základě pověření MPSV z roku 2000 vykonává sociálně právní ochranu dětí. Od roku 2007 má Dětské krizové centrum v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, registrované tyto sociální služby: krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a telefonická krizová pomoc. Od roku 2014 je Dětské krizové centrum zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů dle zákona o obětech trestných činů. Dětské krizové centrum je také nestátním zdravotnickým zařízením.

Dětské krizové centrum, z.ú.
V Zápolí 1250/21
141 00  Praha 4 – Michle
www.dkc.cz

Služby DKC:

Ambulantní krizové centrum: po, st 8.00-16.00, út, čt 8.00-18.00, pá 8.00-14.00
E-mail: ambulance@ditekrize.cz
Tel.: 241 480 511, 777 664 672
Fax: 241 483 853
Nonstop Linka důvěry: 2 41 48 41 49, 777 715 215, Rizika kyberprostoru: 778 510 510
Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz
Skype on line hovory: ld_dkc (po – čt: 14.00 – 22.00, pá – ne: 10.00 – 22.00)
Chat: www.elinka.iporadna.cz (po, pá: 14-18, so – ne: 9 až 13 h, 14 až 18 h).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.