06Led/21

Vyzvedávání žáků po vyučování

-Rodiče si mohou své děti vyzvednout během vyučování prostřednictvím recepce
-Po vyučování (11:40) na školním dvoře.
-Po obědě (dle harmonogramu) na školní dvoře.
-Po14. hodině prostřednictvím recepce.
Bohužel není možné si žáky vyzvednout mezi 13:00 a 14:00, žáci jsou v této době na povinné vycházce. V učebnách v této době probíhá dezinfekce.

06Lis/20

T-mobile – SIM pro žáky

Díky podpoře distanční výuky ze strany T-Mobile má škola k dispozici 20 kusů SIM karet pro rychlé a bezplatné připojení k internetu. Zákonní zástupci žáků mohou o přidělení SIM karty požádat svého třídního učitele.

Děkujeme tímto společnosti T-Mobile za podporu našich žáků.

Petr Došek