Online omluvenka

Online omluvenka slouží k nahlášení absence žáka. Po návratu žáka do školy je nutné předložit řádnou omluvenku v žákovské knize třídnímu učiteli.