ředitel školy

zástupkyně ředitele

učitelé

školní speciální pedagog

školní psycholog

asistenti učitele

recepční

školní družina

administrátor a hospodář

školnice     

uklizečky

  •  A.Mašková
  •  A.Hančová
  • B.Václavíková

údržba