ředitel školy

zástupkyně ředitele

učitelé

školní speciální pedagog

asistenti učitele

recepční

školní družina

administrátor a hospodář

školnice     

uklizečky

  •  A.Mašková
  •  A.Hančová
  • B.Václavíková

údržba

  • Jiří Přistoupil
  • Adam Vobořil